, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1959

Omslagsbild: Kullen i Ullared

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förordsid 3
Ullareds gamla kyrka från 1200-taletsid 5
K.J. Andrén, om en lärare i Källsjösid 17
Norskans spådom, om komminister Elias Petterssonsid 20
Skogsbrukets historiasid 22
Att torka malt och brygga dricka i gamla tidersid 32
Näckrossjönsid 34
En sägenanalys, Herrgården Vitabergsid 36
Vad domböckerna berättasid 43
Oskar i Ansarebosid 49
Tragisk 1830-års jul i Grishultsid 55
Eric Jönsson, född 1804-01-07 i Grishult
och försvunnen 1824-12-24.
I Ullareds kyrkobok 1798-1839
"Dec. 24 - Maj 22 af våda omkommen Man.
Eric Jönsson fr Greshult".
-
Ett 50-årsjubileum, Källsjö syföreningsid 58
Idrottsplatsinvigning i Fageredsid 60
Ullared idagsid 61
En vädjan, om folkminnesforskningsid 64
Legala notisersid 65

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan