, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1960

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förordsid 3
Fagereds kyrkasid 5
Ett gammalt kyrkoinstrumentsid 14
B A Törnblom, komminister i Fagereds Past 1835-1872sid 15
Ur gamla domböckersid 18
Några anteckningar om den beryktade Källsjösmeden,
Johan Aron Gustavsson
sid 25
En ekonomisk förening på 1800-talet.
Tröskverksföreningen Borrås, Grishult, Tolfsbacka
sid 29
Levnadskonstnärersid 30
En hävdatecknare ur tiden, Gustav Adolf Bengtssonsid 33
Vårdträdetsid 35
Det gamla Fageredsid 36
Barnavård på 1800-taletsid 46
Kommunal historik från Ullaredsid 49
Legala notisersid 53
Vart skall jag vända mig.
Kommunens olika nämnder/ledamöter
sid 56

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan