, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1961

Omslagsbild: Gränsmärket mellan Ullared och Källsjö

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förordsid 3
Hemmets hagesid 5
Lyssebäcksfyndetsid 7
Den ogudaktige prästen som blev Skråckhulta gastsid 14
En bouppteckning anno 1827sid 17
Lilla-Tildasid 23
Folkhumor från Ullaredsbygdensid 26
Rallarvisa från Fagered-Älvseredsid 32
Källsjösonen Johan Aron Kjellandersid 34
Sjöbodäkerasid 37
Industrier i Källsjö vid sekelskiftetsid 42
Mejerihanteringen i Källsjö vid sekelskiftetsid 43
Några minnen från Hårsareds IFsid 44
Den gamla skolansid 52
Sägner och seder från Ullaredsid 60
Från Ullareds kommunala horisont 1961sid 63
Legala notisersid 65

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan