, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1962

Omslagsbild: Utsikt över Hjärtaredssjön

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Källsjö Kyrkasid 3
En gammal organist och kantor berättarsid 11
Jungfrun på Espenässid 15
Bengt i Hackarpsid 21
Litet spelmanshistoriasid 25
Funtalildensid 32
Torpbebyggelsen i vår hembygdsid 35
Utdrag ur inteckningsprotokoll hållet i Köinge 1876sid 40
Min fattiga barndomsid 44
Föreningarsid 46
Tro och sed om brödetsid 48
Till tings, till tingssid 51
Ullareds RLF har fyllt 30 årsid 53
Från det kyrkliga arbetetsid 54
Legala notisersid 56

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan