, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1965

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Johan Kalén- sådan hans barn såg honomsid 3
Till minne av Fagereds sanatoriumsid 6
Fagereds socken anno 1729sid 11
Det spökarsid 24
Kring en gammal lantmäteriförrättningsid 29
En gårds historia, Hackarpsid 36
Plock ur gamla stämmoprotokollsid 38
Endast två svarsid 42
Plock ur folktraditionensid 44
Folket på Hässlåsensid 51
Egnared i Källsjö. Bilder från ett bondehemsid 56
Några glimtar från lanthandeln i Källsjösid 60
Året 1868sid 66
När Magnus skulle döda en grodasid 68
Att bo ensamsid 70
Större händelser i bygden. Årskrönikasid 71
Legala notisersid 74

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan