, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1968

Omslagsbild: Egnared

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Till hembygdensid 3
En färd med apostlahästarna på Prästavägen 1890sid 4
Ett kvinnoödesid 5
Torkåret 168, nödåret 1869sid 11
Sol över Hjärtaredssjönsid 16
Kraftverket i Hårsaredsid 17
Ett polisreglementesid 20
Åkerholmen. Gårdsbeskrivningsid 22
Gamla hantverkaresid 25
Den gamla bronsid 30
Vägvandringsid 33
Mellan två tolvslagsid 34
Folkbildningsminnensid 36
Källsjö socken anno 1729sid 39
Sommarvandringsid 57
Epidemiersid 58
Hagen i Amåssid 61
Ringartavla från Källsjö kyrkasid 62
I Källsjö finns…sid 63
Växtfärgningsid 66
Eftermälesid 68
Aktuella o framtidsplanerade kommunaktiviteter 1968sid 69
Önskemål från Hembygdsföreningensid 71
Emigrantersid 72
Mångårig kommunalman i Fageredsid 77
Goliatsid 78
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 81
Legala notisersid 82

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan