, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1969

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Hembygden i helg och söcken sid 3
B A Törnblomsid 8
Stolarum i Kattunga kyrkasid 12
Tradition och verklighet, ett gammalt rättsfall från Ullaredsid 15
Kluges på Espenässid 25
Källsjö syförening 60 årsid 27
En smed Johan Aron Skoogsid 29
Träkilensid 30
Alle desse människersid 33
Foderbristsid 36
Ålarp. Gårdsbeskrivningsid 38
Minnesvärda stenarsid 42
Markernas rikedomsid 43
Några minnen vid en gammal byvägsid 44
Fågelsträck i Högvadsdalensid 50
Torpar Andreas och Prekebogummansid 52
Brödbakningsid 54
Den kloke och förståndige fårgubbensid 57
Minnen från 1915sid 59
Lars Aron Andersson i Hjärtaredsid 61
Hällkistan vid Hulta i Källsjö, Hallands längstasid 64
Något om vidskepelse m msid 66
Resumé över vissa kommunaktiviteter under 1969sid 68
Rapsodi över 1969. Årskrönikasid 71
Fagereds Pastorats Hembygdsförening. Årets verksamhetsid 74
Forntidsgrav i Århultsid 75
Tillägg till "Den gamla bron" 1968. Bild på silverdosan.sid 76
Legala notiser sid 77

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan