, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1970

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bygdensid 3
Anteckningar om Ullareds kyrkorsid 4
Målaren Mohme i Källsjö kyrkasid 9
Ullareds gårdsnamnsid 12
Pumpstockstillverkningsid 17
Fars barndomshemsid 19
Historier efter E. Svensson Gunleredsid 24
Olsmässegillesid 26
Fågelliv i Hjärtaredssjönsid 29
Torparen Eric Jönssons i Pölsevik. Ett hovrättsutslag 1827sid 31
En kvarnresa 1917sid 35
En tionde-processsid 38
Alle desse Människersid 41
Att ta upp issid 44
Mellangärde. Gårdsbeskrivningsid 46
Byns Äldstesid 49
Vid livets slut. Seder vid dödsfall och begravningsid 50
Kommunikationer i Källsjösid 53
Spår från forntidsid 55
Små nära tingsid 56
Sedeltryckarensid 58
Förningsid 60
Inför samgåendet. Kommunsammanslagningen 1971sid 62
Hemvävnadsid 66
Naturvårdsinventeringsid 69
Kyrkogårdsinvigningen i Källsjösid 71
Från Hembygdsföreningens verksamhetsid 72
Rapsodi 1970 sid 73
Legala notisersid 75

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan