, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1971

Omslagsbild: Högvadsån vid Västgötagränsen

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förordsid 2
Julbetraktelsesid 3
Älvsered en ny del av Fagereds Pastoratsid 6
Karl W Erlandsson 30/12 1887-4/ 1971sid 9
Fagerdsboken om Johan Kahlénsid 11
Kvarnar i Källsjö och Fagered 1763sid 13
Bösta stensid 17
Minnesbilder från den nedlagda Falkenbergs Järnväg sid 18
Fiske förrsid 21
Torparen Eric Jönssons i Pölsevik. Ett hovrättsutslag 1827sid 24
Tattaresid 32
En tillbakablick på trähanteringensid 34
Broholm. Gårdsbeskrivningsid 40
Några jordkällare med kupolvalvsid 44
Slåtter i Grishultsid 47
Händers arbetesid 51
Snara gäddorsid 53
Djursjukvårdsid 55
Tranånsid 58
Snickarns August på Fjällensid 67
En liten bygdehistoriasid 69
Körkarlen av idagsid 72
Något om ljussid 74
Kyrkliga förändringar 1971sid 76
Föreningssymbol, Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 77
År 1971sid 78
Legala notisersid 80

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan