, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1972

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förordsid 2
Vårljussid 3
Jorden är Herrenssid 4
När Älvsered skulle bygga ny kyrkasid 6
Torpet Pölseviksid 13
Omätbara rikedomarsid 23
Grönabäck Per Persgård. Gårdsbeskrivningsid 25
Prästgårdsjulsid 29
Banvaktens år vid gamla Falkenbergsbanansid 32
Ai martnafärlsid 41
Västgöta Väfnad i Älvsered 75 årsid 43
Något om slaktsid 46
Gettersid 49
Gå på socknensid 47
En cykeltursid 54
Från sjön Mäsen till Mjöasjösid 57
Utrdag ur beskrivningen till Falks karta M13 av år 1713sid 61
Kattunga kyrkasid 63
Medeltida dopfuntar i Hallandsid 66
Båtsmansroteringensid 69
Soldatkontrakt i Älvsered. Johan Ekström Kråkeslättsid 74
Ek och ekebarksid 76
En ekebarkstransportsid 79
Gammaldags frierisid 81
Skrock om pengarsid 81
Frostblommorsid 83
På julagillesid 84
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 86
Året 1972sid 88
Legala notisersid 89

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan