, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1975

Omslagsbild: Skvaltkvarn ovh jordkällare i Sjö

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inför korfönstret i Källsjö kyrkasid 3
Några minnen från 1910 och 1920-talensid 6
Fagereds gamla skola blir församlingshemsid 12
Om sockenstackare och gamla tiders fattigvårdsid 15
Sävekulla. Gårdsbeskrivningsid 18
En resa tvärs över "Hallen"sid 23
J H Kindberg - sjukvårdaresid 27
Gamla tiders Ullaredsid 31
Ansökan om hjälp avslogs 1867 sid 39
Barnetsid 40
Vårens grindarsid 41
Tildasid 42
Holmens kvarnsid 45
Miljövänligt färdsättsid 48
Några gamla hantverk i Ullareds bysid 51
Om eke och masteträdsid 54
Om käringar och ärjekroksid 56
Gamla ruiner berättasid 58
Några småskoleminnensid 60
Tankar inför ett gammalt kortsid 62
Sjöförsurningsid 64
Ett åsänkningsföretagsid 67
Förändringens vindsid 71
Året som gåttsid 73
Slutordsid 76
Legala notisersid 77

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan