, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1976

Omslagsbild: Från slåttergillet på Skatteböke 1976

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förordsid 3
Vid nyåretsid 5
Kraften som hållersid 6
Den medeltida stendopfunten i Älvsereds kyrkasid 8
Några minnen från Falkenbergsbanan 1940- 1942sid 12
En låga tändssid 18
Om klasskillnadsid 21
En Varbergsresa på 1890-taletsid 24
Om Kattunga kyrkasid 26
Annikasid 30
Hästaffärer för 50 år sedansid 34
Ansarebo Gårdsbeskrivningsid 36
Vårmorgon i hembygdensid 42
Barndomsminnen kring Ullareds järnvägsstationsid 44
Gonne Posssid 53
En skogsvandringsid 61
Tro och sed om djursid 66
Ödestrosid 68
Träskotillverkningsid 68
Sävekulla än en gång Gårdsbeskrivningsid 72
Skolväsendets utveckling i Källsjösid 74
40-talets Ullaredsid 78
Kring en gammal väg i Älvseredsid 81
Ett besök hos tandläkarensid 84
Ullareds församlingshemsid 85
Krönikan - en tillbakablicksid 87
År 1976sid 89
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 92
Legala notisersid 93

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan