, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1977

Omslagsbild: Holmen, Källsjö.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Torpet utan namnsid 3
Litteratören P.A. Wallmark-en bygdens sonsid 4
Val av kyrkvaktmästare 1855sid 6
Högvadsånsid 7
Historieglimtar från ett torp i Älvseredsid 9
Skrockhult - Fridhemsbergsid 15
Religiösa inslag i heminredningensid 16
Småplock om Källsjöbygden i gångna tidersid 20
Reflexioner kring ett kort Brännvedshuggning Toftensid 24
Två amatörkulturister Karl Georg Andersson Emil Perssonsid 26
Sven och Anna-Sara Caspersson på torpet Lövåsensid 32
Hemkomstensid 38
Sockenstämmoprotokoll Avskrift B A Törnblomsid 39
Vadetsid 40
Enebuskarsid 44
Torp. Gårdsbeskrivningsid 47
Sandhögensid 50
Skoldagssid 51
Fabriksminnen Västgöta väfnadsid 52
Ullareds med omnejd Hantverks och industriföreningsid 57
Prästgårdsutflyktsid 60
Svalg och dryckenskapsid 61
Jura stolae, qvicktionde, helgonskyld m msid 63
Föremål från bygden i Falkenbergs museumsid 65
Intervju med Ethel Leiffesid 67
Torpinventering i Källsjösid 68
Torpet Rönnskullensid 72
Med far på vandringsid 76
En bonddräng berättarsid 81
Plocka potatissid 83
Ett 1920-talsminnesid 85
Så var det dåsid 86
Bröllopsminnesid 88
Från Jordbrukskassan till Föreningsbankensid 90
Huskostnad för 120 år sedansid 93
Året 1977sid 94
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 96
Legala notisersid 97

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan