, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1980

Omslagsbild: Rester av backstuga på Havhult.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

¨
Bäckensid 3
Befolkningsutvecklingen i Fagereds Pastorat 1900-1980sid 4
Skönhetsvärden hemmavidsid 7
Kolera, ett hot mot 1800-talets gränsbygdersid 9
Minnen från en banvaktsstugasid 12
I mantal satt jordsid 16
Höghult. Gårdsbeskrivningsid 18
Brandförsäkring i forna dagarsid 22
En bonde för etthundra år sedansid 23
Barndomsminnensid 25
Hårsared en by i förvandlingsid 30
Loskall i Älvsered 1886sid 34
De första bokförda bokinköpensid 36
En söndagstursid 38
En bilpionjär i Älvsered berättarsid 40
Livetsid 44
Känn hur liten du ärsid 45
En gammal linbastasid 46
Chiffonjélådansid 47
Den gamla järnvägsstationensid 50
Några trafikolyckor längs en gammal vägsid 54
Tillbakablicksid 57
Tilltalsord m msid 61
Nedfall - avfallsid 63
Kristidsid 66
Skolkort 1911sid 69
Minnen från Hjärtareds folkskolasid 71
Långvandringensid 73
Utflyktersid 75
Ullareds sockendräktsid 77
Färg och materialbeskrivning av hembygdsdräktensid 79
Värden i världensid 80
Året som gåttsid 81
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 82
Legala notisersid 84

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan