, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1983

Omslagsbild: Våridyll från Älvsered. Foto: Kjell Johansson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Slagsidasid 3
Befolkningskoncentrationen i Ullared 1900-1983sid 4
Spridda tankar kring krönikansid 6
En sommar att minnassid 11
De magra årensid 13
Falkenbergsbanan - några glimtar från banmästarens vardagsid 17
Tidens skiftensid 29
Vad har de gamla när-och smånamnen att berätta?sid 32
Bygdehumorsid 39
Modersmåletsid 40
Något om de indelta soldaternas pensioneringsid 41
När järnvägen kom till bynsid 43
Tre minnen från fågelmarkernasid 47
Några minnen från julgransförsäljningensid 50
Spelmanslaget från Fagereds Pastoratsid 52
Åhs. Gårdsbeskrivningsid 54
När vargflockar gjorde bygderna osäkrasid 60
Kring kyrkansid 62
Älvsered för 100 år sedansid 65
Johan på Fjällensid 69
Skolkort 1912sid 71
Tillbakablicksid 72
Prolog vid invigningen av Ullareds centralskola 1954sid 76
Torparkontrakt från 1874sid 78
Ett kvarts sekel vid vår byskolasid 81
Tider som varitsid 84
Djursjukdomars behandling 1925sid 87
Ett båtsmanstorpsid 88
Fagereds Pastorats Brandstolsbolag 1865-1983sid 89
Bara en hundsid 91
Ny kyrkorgel i Ullaredsid 94
År 1983sid 97
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 98
Legala notisers 101

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan