, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1986

Omslagsbild: Hedins stuga i Älvsered. Foto: Bertil Andersson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kom en vindsid 3
Spår att följasid 4
Våra stigarsid 6
Som banarbetare för 50 år sedansid 9
Älvsered för 100 år sedansid 17
Sägner från Fageredsid 20
Ugglekvällsid 22
Höstensid 24
Anno tjugohundrasjuttonsid 25
Nedragärde. Gårdsbeskrivningsid 29
Dagbok 4 juni (eller Källsjövägen)sid 33
Ordbruk och talesättsid 37
Att spinga stickorsid 42
Soldaten Anders Johan Hedin och Susanna Hedinsid 44
Flera minnen från Hedins berättat av Henry Nilssonsid 47
Tandläkarbesöketsid 49
40 år med Fagereds IFsid 51
Mitt hjärtas sjö - Hjärtaredssjönsid 54
En bortgången halländsk märkesman L Ar Anderssonsid 58
Gösta Henningsson några minnesordsid 62
Kamratskaran glesnarsid 66
Bostadsstandardsid 71
Händelser, tankar och funderingar vid älgpassetsid 74
På passsid 78
Minnen från hembygdensid 79
Ernst Gustavssonsid 81
Fast fornlämningsid 83
Barndomsglödsid 85
Krönikan 30 årsid 86
Året som gåttsid 87
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 89
Legala notisersid 92

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan