, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1989

Omslagsbild: Ester i Fare på vävstolen. Foto: Leo Claesson. bilden tagen på 1920-talet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Oktobersid 3
Vardagsglädjesid 4
En skoldag i början av 1920-taletsid 6
Horsared Håkan Larsgård. Gårdsbeskrivningsid 13
Från järnvägsbyggandets tidsid 18
Åskvädersid 21
Den krossade flottörensid 25
Minnensid 26
Aien vait då inte möt omsid 32
Septemberkvällsid 36
När seklet var ungtsid 38
Ordspråk, ordstäv och talesättsid 40
Sommar vid Hjärtaredssjönsid 43
En fallen hjältesid 49
Ur en mantalsförteckning för Älvsered socken år 1725sid 50
Lantbruksbetingelser genom tre årtiondesid 53
Digital julsid 56
Ur Hallands historia 1818sid 57
Minnen från en gammal gårdsid 63
Svar på frågelistor från Västsvenska folkminnesarkivetsid 66
Hulten - en originell skogsbondesid 69
Beredskapsminnensid 73
Ett barnavårdsärende sid 77
Ännu en kamrat från gamla Falkenbergsbanan bortasid 79
Orolig undransid 84
Året som gåttsid 85
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 89
Legala notisersid 93

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan