, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1990

Omslagsbild: Högvadsån vid Ullared. Foto: Ge-Pe Foto.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Blåsippansid 3
Blommor vid vägensid 4
Ett femtioårsminnesid 6
Lyftet. Om store Edorsid 9
Guds kärlek är stranden och havet tidsid 10
Torpminnensid 14
Prästagömma och prästen i Fageredsid 16
En bouppteckning för 123 år sedansid 22
Märkliga levnadsöden i Ulvanstorpsid 23
Tanka å gamla minnesid 29
September 90sid 33
Socknahjonet Tinasid 34
Vandringar i fyra socknarsid 38
Holma by. Gårdsbeskrivningsid 50
Holma by idag. Gårdsbeskrivningsid 58
Skogsarbete krigsvintern 1939-40sid 60
Sommarnattsid 64
Landsbygd i förändringsid 66
Höstsid 69
Kontraktsid 70
En lycklig händelsesid 72
När gränsen drogs mellan Fagered och Källsjösid 75
Levande landsbygdsid 77
När Älvsereds kyrka fick sin altarmålningsid 82
Skogsbetet som gav gränsproblemsid 83
Historien om en haresid 84
Kh Mats Carlssonsid 85
Året som gåttsid 87
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 89
Legala notisersid 92

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan