, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1994

Omslagsbild: Hulta Källsjö. Foto: Ingemar Rosengren.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bärplockarensid 3
Sommarkvällsid 4
Europaunionensid 5
Ett emigrantöde från Ullareds sockensid 6
Något om tjärbränningsid 13
Minnen från Liasid 14
Adolf Landbring en välkänd Älvseredsbosid 20
Sanatoriet i Liasid 23
Mordet i Älmhultsid 26
Förklaring till Mordet i Älmhult enligt folkllig sägensid 30
Minnen från Egnareds prästgård i början av 1950-taletsid 30
Vår sommar 94sid 37
Ullareds kyrka år 1824sid 38
Fadern minns nödåret 1868 och sonen dokumenteradesid 41
Sjöhedes mekaniska verkstadsid 47
Drängarna berättadesid 50
Barkhult. Gårdsbeskrivningsid 51
Minnen från min ungdomsid 56
Väg 154 Skrockhults bro - Bäckarps bro 1814sid 58
Septemberstormen 1969sid 61
Ifrån landet uti väster - så säd till nytt liv i nytt landsid 65
Ett krigsbarn minnssid 68
Konfirmander år 1924sid 73
Min farfars gård i Vräksid 74
Fattigvård i Älvsered på 20-taletsid 77
Den starka tronnaboensid 82
Ur Faurås Härads domsboksid 83
Året som gåttsid 84
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 87
Herman Kindberg till minnesid 91
Legala notisersid 92

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan