, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

1999

Omslagsbild: Ett sekel har runnit ut, ett nytt årtusende nalkas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Världens ljussid 3
Septemberbildersid 4
Att minnassid 6
En storstadsfamilj flyttar ut på landetsid 10
Reflexioner vid en kyrkogårdsvandringsid 18
Fyrtiofemårig flygbild berättarsid 19
Arbetsförmedlarminnensid 23
En vagnmakares liv fragmentariskt beskrivet
Carl Bengtsson
sid 27
Ett hemsid 30
Början av en släktkrönikasid 33
Ullareds Idrottsklubb 70 årsid 38
Rävåsaskräddared i Källsjösid 41
Krogsereds gårdar och torp. Gårdsbeskrivningsid 42
Barndomshemmet Fällesåsensid 54
Korta resorsid 58
Minnen från småskolan i Hjärtaredsid 60
Kommunikationer på 1920-taletsid 62
Skabovägensid 64
Inför år 2000sid 65
När Egnareds prästgård brannsid 66
Detta lilla och dåliga pastorat i det magra Hallandsid 69
Vräks bäcksid 74
Minnen från Liasid 76
Resor i tid och rumsid 78
Ett amerikabrev och emigranthistoriasid 81
Året som gåttsid 86
Tusenårsskiftetsid 89
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 90
Legala notisersid 93

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan