, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

2000

Omslagsbild: Stenmur från gamla ladugårdsbacken hos Thore Andersson Hjärtared
Foto: Lennart Andersson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Ängens edelweisssid 3
Till Sonja Henningssons minnesid 4
Vår gamla gårdsid 5
Till en död morsid 5
Årets fågelupplevelsesid 6
En storstadsfamilj flyttar ut på landetsid 7
Mattlummersid 15
Ett köpekontraktsid 16
Konvaljeårsid 17
Tänk vilken förändringsid 18
Från Egnared till domkyrkansid 20
Fiolbyggare i Askome råddes att icke spela fiolsid 22
Sockenprotokollsid 26
Tankar kring vår dopfuntverkstadsid 30
Till minne av en hantverkaresid 32
Taxiresa 1944 med både glädje och bekymmersid 35
Ugglor på hörännetsid 37
Torp och torparliv i Älvseredsid 38
Strandtvättsid 39
Något om vad vi idag kallar skrocksid 40
Den gamla dansbanansid 45
Lodjur och björnsid 48
Tattareproblem i Älvsered 1886 och 1889sid 49
Ännu ett minne från den gamla Falkenbergsbanansid 50
Älvsered för 90 år sedansid 53
Minnen från Liasid 55
Ett hästminnesid 58
Skattered. Gårdsbeskrivningsid 60
Domstolsprotokollsid 63
Mordet i Yttre Hjärtaredsid 67
Några gamla Ullaredsvyersid 70
Smedgossens visasid 76
Tusenårsskiftetsid 77
Från sockendagen 2000sid 78
Smultronställensid 81
Sveriges skogsfattigaste landskapsid 82
Året som gåttsid 85
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 89
God jul och gott nytt årsid 91
Legala notisersid 92

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan