, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

2001

Omslagsbild: Utsikt över Hjärtaredssjön Foto: Linda Hägg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sommarens klagansid 3
Till Ada Olssons minnesid 4
Vi människorsid 5
Fågelupplevelsersid 8
1985 års män från Fageredsid 9
Vägplanering i Fageredsid 10
Begravningsseder,
från vidskepelse till hedersbevisning
sid 14
Några gårdar i Källsjö 1741sid 16
Ur ett tingsprotokoll 1646sid 17
Några gamla Ullaredsvyersid 18
Om den röda stugan i skogsbrynetsid 24
Vintermånader i hembygdsid 27
Flicka vid skrivbordsid 29
En storstadsfamilj flyttar ut på landet del 3sid 30
De gamla har berättatsid 39
Minne från Fagereds sanatoriumsid 42
Minnen från min barndom Högåsen i Ullaredsid 44
Småfåglarnas vänner
Sara och Sven-Adolf Andersson i Hjärtared
sid 49
Änglaredsid 50
Blomstervandringarsid 54
Bronsid 59
Sjö. Gårdsbeskrivningsid 61
Ett fattigvårdsärende i Älvsered 1923sid 63
En annorlunda rävfångstsid 65
Ur domboken Wintertinget 1856 sid 67
Uppteckning efter August Svensson Mölnegärdesid 68
Semesterminnen sid 69
Begivenheter vid vattensid 72
Nykterhetsfest i Älvseredsid 78
Anna-Johanna liten och hängivensid 79
Mantalslängd 1768sid 84
Syskonen i Borrås John, Frida och Gustavsid 86
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 87
Året som gåttsid 88
Legala notisersid 92

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan