, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

2003

Omslagsbild: Foto: Karl-Gösta Johansson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Strömmande vattensid 3
Om årstidernasid 4
Familjen Holmquists sista år i Egnareds prästgård sid 7
Ett femtioårsminne Om Havsbackensid 15
Vägar förr - sedda med en cyklists ögonsid 18
Glimtar från soldattorpet Djupadalsid 22
Kärleken till verktygsid 24
Djursid 26
Mat man minnssid 30
Fördömd av väckelserörelsensid 33
Lia. Gårdsbeskrivningsid 35
Ta upp torvströsid 41
Med enhästars havremotorsid 43
Från Mörkestugan till Minneapolissid 44
Bolagsordning för Källsjö mejeriaktiebolagsid 47
Som vägarbetare vid N5sid 53
Höstleksid 57
Sagan om hur Fagered fick sitt namnsid 59
Farmors poesibok och brefkortsalbumsid 62
Gröna soasid 66
Om grodor m msid 68
En annorlunda vintersid 70
Två gamla Ullaredsböckersid 72
Sänkt sedebetygsid 74
Historia från Liasid 76
Vad hände med Carl-Oskar Salomonsson?sid 78
Ullareds gamla kyrkasid 79
Spöken, skogsväsen, djuävulen och tjuvarsid 81
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 84
Året som gåttsid 86
Legala notisersid 92

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan