, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

2012

Omslagsbild: Tranor Illustration: Karl-Gösta Johansson

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Meditation från en gammal trappstensid 3
På minnenas estradsid 4
Gammal notis från Älvseredsid 13
Barn och tonåren i Torsebosid 14
En vandringsman gick genom Fjällesjöns issid 16
Luffaren Dangottsid 17
AB Källdalens industriersid 19
Gårdarna i Bösteshult. Gårdsbeskrivningsid 28
Motorminnensid 30
Pärlan i ringensid 32
Fotboll i Fagered på 1940-taletsid 34
Krikasid 36
Inskränkning av öfverflödsid 38
Skolgården på Apelskolan i Ullaredsid 40
Martins gäddasid 41
Från Småland via Göteborg och Mölndal till Källsjösid 43
Från biskopar till ostkakasid 46
Konst tar form i Älvseredsid 48
Torpet Broslätt sid 49
Prästfamiljer i Egnaredsid 51
Komministrar som bott på Egnareds prästgårdsid 56
Änglavaktsid 57
Skatteproblem i Fagereds pastorat sid 59
Prisbelönt företagare i Ullared sid 61
Fiskedrag i Älvsered sid 62
Fagered – Källsjö – Ullared 1904sid 63
Ben Johnson – harensid 66
Väderbitensid 72
En liten berättelse från Torpalundsid 74
Källsjö i mitt hjärtasid 75
Svederbergs Gräv ABsid 77
Vandringsleden Östdanmarksid 78
Fagereds Pastorats Hembygdsföreningsid 80
Året som gåttsid 82
Kostigen i Flähultsid 87
Om Krönikansid 90
Befolkningsstatistik i våra socknarsid 91
Legala notisersid 91
God jul och gott nytt årsid 94

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan