, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Krönika från Fagereds Pastorats Hembygdsförening

2019

Omslagsbild: Sockenskillnadsstenen. Foto: Eva Erlandsson.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Höstsid 3
Söderäng under åren 1915-1918sid 4
Ett sommarlovsminne då jag pratade förgävessid 11
Varför är hembygden så viktig?sid 12
Mitt första jobbsid 14
Älvsereds Lantmän 100 årsid 17
Tidernas vingslag i Prästedalen – Olof Svens gård,
Källsjö Gårdsbeskrivning
sid 20
Lite traktorhistoriasid 23
Sanatorieminnensid 26
Minnen från min uppväxtsid 28
Ett brev från Elnasid 36
Vilka är AVE Kultur?sid 38
Karlsberg - vårt barndomshemsid 39
I kronans klädersid 44
Betraktelse om den svenska naturensid 46
Några små barndomsminnen från Källsjösid 48
Älvsered på 1940-taletsid 50
Algot i Stek och Bengtsa lyckasid 52
Fridhemsbergsdagen sid 54
Det hem som jag älskadesid 57
Minnen från en skärmfri tid sid 58
Ullareds IK 90 år, 1929-1919sid 60
Nabo – ett nytt företag i Fridhemsbergsid 68
Nya glimtar ur mitt livsid 70
Tankar och minnen vid ett bokfyndsid 72
Lilla Barkhultsid 76
Hemsidansid 78
Väderbitensid 79
Fagereds pastorats hembygdsförening sid 82
Året som gåttsid 87
Legala notisersid 92
Folkmängden i våra församlingarsid 94
Krönika från Fagereds pastoratsid 94
Tack till företagsid 95
God jul och gott nytt årsid 96

Tillbaka till alla krönikorna.

Till artikelförfattarna!

Till startsidan