Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Fagered

 

1332 nämner en skattefogde, utsänd av påven i Rom, Fagarydh i sin redovisning.
1403 kommer samma namn igen i ett köpekontrakt över gården Arvidstorp.
I Lunds stifts landebok finns en förteckning över pastoraten i Lunds stift 1569,
Fagered finns med och skrives då Fauröd.
Sedan stavas namnet olika. Vid tiden för Hallands försvenskning är namnet Faagheredh.
Från 1718 är namnet Fagered.

 

 

Till startsidan