Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Källsjö

 

I sockennamnet Källsjö har stavningen ändrats så att ryt, röd har blivit ett se och sjö.
1330 skrives namnet Kätilsryt,
1560 kom ett förslag att många kyrkor voro överflödiga, bland dem Kaedelssrydhs.
I Lunds landebok 1569 heter socknen Kielsrödt sognn.
1575 tror man att namnet är Hielsted,
om det är så att namnet existerat är detta övergången till se
eftersom nästa namnform är Kielsie och Kiellssöe.
1646 är namnet Kiällssee och 1825 då skriver man Kjällsjö.
1876 togs första j:et bort och namnet blev Källsjö.
Den gamla namnformen från 1646, Kjällse har funnits kvar i talspråket.

 

 

Till startsidan