Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Skatteböke

...

Vårt lilla torp har nu genomgått en enastående restaurering.

Torpet Skatteböke var i mycket dåligt skick. Vi sökte, och beviljades, bidrag från
Länsstyrelsen och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

...

Under hösten 2018 har torpet på ett varsamt sätt restaurerats och blivit så fint.
Den totala kostnaden har uppgått till 199 750 kronor. Arbetet (300 timmar) har utförts av Frank Karlsson,
Svenska Kulturhantverk och Skog i Karl Gustav.

Huset har fått....

...
- nya syllar, i ek, långsidan mot söder och gavel mot öster.


- samtliga fem fönster har renoverats, några har försetts med nya munblåsta rutor.


- nya vattbrädor under fönstren.

...
- de rötskadade delarna av panelen har bytts ut.

...
- taket har belagts med nya takspån, som Frank själv har hyvlat.


- nya hängrännor av trä på båda långsidorna.

... ...
- nytt bjälklag i köket, under det 0,18 grus, och ovanpå ett nytt fint trägolv, som ersätter det gamla ruttna.

Till startsidan