Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Styrelsen

ordförande: Inger Johansson
v.ordförande: Owe Caspersson
sekreterare: Solveig Carlsson
kassör: Per-Olof Erlandsson
Sven-Åke Johansson
sup. Vanja Johansson, Karl-Axel Larsson

Till startsidan