Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Ödetorp i Älvsered


-

Torpets namn

Fastighet

Känt årtal

Beskrivning

Bebott av

Skylt

1

Dalalund 2

Sjögared

1891

Sista kända brukaren

Carl-Hans Johansson

nej

2

Lillehagen

Torkelsered

-

Brukare

Bengt Carl Johansson

nej

3

Stängestorpet (Stämmestorpet)

Torkelsered

1886

Bebott av änkan

Carolina Andersson

trasig

4

Sjöbo

Skattebo

1886

Bebott av

Lars Svensson

nej

5

Akarnevik

Skattebo

1886

Bebott av

Anders Johansson

ja

6

Eneberg

-

1886

Bebott av

Andreas Johansson

nej

7

Hagalund

Hult

1886

Bebott av

Johan Gustav Karlsson

nej

8

Kråkeslätt

Brokared lilla

1886

Bebott av

J A Ekström

nej

9

Tostaberg

Ryd

1886

Sista brukaren var Kalle
som var skomakare

Kalle

ja

10

Sjöåsen

Stenshult

1886

1886 Bebott av Anders Petter Kaspersson
sista brukared Johan Johansson

Anders Petter Kaspersson
Johan Johansson

trasig

11

Stensjöhult

Stenshult

1886

Bebott av soldaten

August Elm

ja

12

Strömmatorpet

Strömma

1886

Bebott av

Hans Johan Larsson

ja

13

Gran huset/ Skogen

-

-

Sista brukaren

Aron Andreasson (Strömma)

trasig

14

Grytåsatorpet

Grytås

-

Sista brukaren hette Bengt och hans hustru Lisa

Bengt och Lisa

ja

15

Åbacken

Björkhult

1886

Bebott av

August Larsson

nej

16

Åbacken

Gamlaryd

-

Samma som ovan flyttat till andra sidan gränsen

-

nej

17

Nabben

Nygård

1886

Bebott av fattighjonet

Anna-Lena Gull

nej

18

Slätterna

Skattered

1886

Bebott av soldat

J A Hedin

ja

19

Kortåsen

Björkhult

-

Sista brukaren kallades mest för "Korten" och var en beryktad
brotsling. Han anhölls vid kyrkan i Älvsered för mordbrand.

"Korten"

ja

20

Stuvhultsbacka

Stuvhult

-

Sista brukaren Kallades för "Bötte-Kalle" han var laggmakare.

"Bötte-Kalle"

nej

21

Högsjönäs

Danhult

1886

Bebott av

Carl-Johan Johansson

nej

22

Ön/ Öen

Stenshult

-

Sista brukarna var tre bröder som mest levde på jakt och fiske.
De var dessutom spelmän.

-

ja

23

Holmen

Gunnarshult

1886

Bebott av

Bengt Johansson

ja

24

Furulund

Gunnarshult

-

-

-

ja

25

Kullen

Björkhult

-

Sista brukaren soldaten

J A Hedin

nej

26

Sjungareslätt

Strömma

1886

Bebott av

Elias Andersson

platsen okänd

27

Smetins

Strömma

-

Siste bebyggaren stenhuggare

Dalgren

platsen okänd

28

Björkelund

Älmhult

1886

1886 var brukaren änkan

Pernilla Johansson

platsen okänd

29

Marielund

Stenshult

1886

Bebott av

Bengt Svensson

platsen okänd

30

Blankalyckan

Björkhult ?

-

Sista brukaren

Bengt och hans hustru Anna

platsen okänd

31

Lilla Skattebo

Skattebo

omkr 1900

Sista torparen

Magnis och hans hustru Katrina

nej

32

Backen

Brokared

-

Sista bebyggaren var skräddare

Alfred Eriksson

nej

33

Noras stuga

Brokared

omkr 1900

Bebodd av Nora som hade en get som enda husdjur.
Stugan flyttad omkr 1900 till Grusbotorpet i Mårdaklev,
för att uppföras som ladugård. flyttningen gordes på vintern
och virket drogs på släde dragen av 2 oxar.

Nora

platsen okänd

-

Ellevad

Danhult

-

-

-

platsen okänd

-

Lyckebo

Gunnarshult

-

-

-

platsen okänd

Till torpinventering

Till startsidan