Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Torp och backstugor i Fagered


-

Torpets namn

Fastighet

Länk till karta

Förste br. född

-

-

1

Lövåsen/Gunnabo

Ansarebo,Torbjörnsgård

57.212645N12.771940E

1743-01-01

-

-

1,1

En stuga

Ansarebo,Torbjörnsgård

1754-12-25

-

-

2

Hammars lycka, Päars lycka

Ansarebo,Torbjörnsgård

57.207930N12.793966E

1720-01-01

-

-

3

Ekåsen

Ansarebo,Torbjörnsgård

-

1819-10-05

-

-

4

Blocken

Arvidstorp, Lars Persgård

1771-02-14

-

-

5

Erlands lycka/Nybro

Arvidstorp, Lars Persgård

57.226155N12.829093E

1814-09-29

-

-

6

Furryd nr 1

Arvidstorp, Lars Persgård

1700-01-01

-

-

7

Furryd nr 2, Augustas

Arvidstorp, Lars Persgård

1738-01-01

-

-

8

Furryd nr 3, Finas

Arvidstorp, Lars Persgård

1838-07-11

-

-

8,1

Kroken

Arvidstorp, Lars Persgård

1745-01-01

-

-

8,2

Svennings Fly

Arvidstorp, Lars Persgård

-

-

9

Böke

Björkhult, Olof Nilsgård

-

1832-12-31

-

-

10

Mossön/Öa

Björkhult, Olof Nilsgård

57.243356N12.736091E

1835-05-29

-

-

12

Gatan

Boa, Bengt Jönsgård

1730-01-01

-

-

13

Kvarnlyckan/ "Arons"

Boa, Bengt Jönsgård

57.214763N12.734613E

1841-06-16

-

-

14

Sönnerlyckan

Boa, Bengt Jönsgård

1840-08-27

-

-

15

Träkilen

Bokhult, Bengt Persgård

1783-09-30

-

-

16

Åkerlycka

Bokhult, Bengt Persgård

1838-01-01

-

-

17

Blåsåsen

Bäckarp, Mårtens Nilsgård

1700-01-01

-

-

18

Hökamad

Bäckarp, Mårtens Nilsgård

57.221463N12.840997E

1796-01-01.

-

-

18,1

En backstuga vid Hökamad

Bäckarp, Mårtens Nilsgård

57.224959N12.829064E

1800-01-01

-

-

19

Slättekulla

Bäckarp, Mårtens Nilsgård

1715-01-01

-

-

20,2

Torp under Bösteshult

Bösteshult

1727-01-01

-

-

20,3

Bosättning under Bösteshult

Bösteshult

1760-01-01

-

-

20

Kärrsbacken

Bösteshult nr 1, Joen Siggasgård

1814-01-01

-

-

21

Kullen / Karl Petters lycka

Bösteshult nr 1, Joen Siggasgård

57.224150N12.728471E

1828-06-02

-

-

21,1

Rönnskullen/Rönnsberg

Bösteshult nr 1, Joen Siggasgård

1823-03-15

-

-

22

Lovåsen/Heden

Bösteshult nr 3

1731-01-01

-

-

23

Västeräng

Bösteshult nr 3

57.230888N12.724378E

1848-12-20

-

-

20,1

En backstuga med förstuga

Bösteshult nr 4

1645-01-01

-

-

23,1

En backstuga med förstuga

Bösteshult nr 4

1645-01-01

-

-

23,2

En liten bolestuga med

Bösteshult nr 4

1660-01-01

-

-

24

Åsen

Bösteshult nr 4

1802-09-30

-

-

26

Stuga med förstuga

Esphult

-

1689-01-01

-

-

27

En backstuga med förstuga

Fare, Swen Swenssonsgård

1700-01-01

-

-

27,2

Fareds torp en backstuga

Fare, Swen Swenssonsgård

1806-01-01

-

-

28,1

Torp under Fare

Fare, Swen Swenssonsgård

-

1791-12-23

-

-

32

Skatteböke/Anna Brittas

Fare, Swen Swenssonsgård

57.14190N12.68792E

1799-05-10

-

-

33

Skatteböke/Karl Petter

Fare, Swen Swenssonsgård

57.14190N12.68792E

1767-01-01

-

-

34

Skatteböke/Anna

Fare, Swen Swenssonsgård

1840-01-01

-

-

27,1

En backstuga på Fare nr 1

Fare nr 1, Tore Bengtsgård

1783-01-01

-

-

28

Fare Båtsmanstorp

Fare nr 1, Tore Bengtsgård

1731-01-01

-

-

30

Lialycka

Fare nr 1, Tore Bengtsgård

1837-01-01

-

-

107

Ormakjerrsböke

Fare nr 1, Tore Bengtsgård

57.181153N12.757504E

-

-

114

Kvigebacken

Fare nr 1, Tore Bengtsgård

1747-01-01

-

-

27,3

Backstuga Fare nr 2

Fare nr 2, Swen Swenssonsgård

1835-01-01

-

-

27,4

Fare 2 ej bosättning angiven

Fare nr 2, Swen Swenssonsgård

1822-03-28

-

-

29

Flybacken

Fare nr 2, Swen Swenssonsgård

1780-01-01.

-

-

31

Fareds Hage

Fare nr 2, Swen Swenssonsgård

57.184427N12.737149E

1659-01-01

-

-

35

Ullmans Lycka

Fare nr 2, Swen Swenssonsgård

57.196874N12.757743E

1791-06-16.

-

-

36

Erikslund 1

Fjällsjö, Olof Larsgård

-

1775-02-05

-

-

37

Erikslund 2

Fjällsjö, Olof Larsgård

57.211526N12.769606E

1802-01-01

-

-

38

Frukullen/Heljetorp

Fjällsjö nr 1, Olof Larsgård

57.215209N12.779188E

1796-10-14

-

-

39

Kråkudden

Fjällsjö nr 1, Olof Larsgård

-

1749-11-04.

-

-

39,1

Kråkudden, annan stuga

Fjällsjö nr 1, Olof Larsgård

-

K1794-01-01

-

-

40

Kotepetters

Fjällsjö nr 1, Olof Larsgård

-

1817-01-01

-

-

41

Björkebacken

Fjällsjö nr 2, Olof Larsgård

57.232301N12.751980E

1808-01-01

-

-

42

Lund/Catrinelund

Fjällsjö nr 2, Olof Larsgård

-

1812-09-18

-

-

43

Stenåsen

Fjällsjö nr 2, Olof Larsgård

-

1823-03-28

-

-

44

Kyrkeslätt/Foglahults

Fulhult / Foglahult

57.236486N12.764917E

1696-01-01

-

-

45

Backstuga i Kålhagen

Grönabäck, Per Persgård

-

1741-01-01

-

-

45,1

Nybygget

Grönabäck, Per Persgård

-

1778-04-08

-

-

46

Backstuga

Guarp

57.236239N12.768727E

1806-01-01

-

-

46,1

Bökelid

Guarp

57.235994N12.770597E

1803-03-04.

-

-

46,2

Torp under Guarp

Guarp

-

1771-01-20

-

-

47

Ljungsjöhult

Guarp

-

1826-01-01

-

-

48

Stenäng

Guarp

57.234512N12.767074E

1833-07-26

-

-

49

Rönnåsen

Gubbhult

-

1799-03-25

-

-

50

Rävåsen

Gubbhult

57.235644N12.764073E

1755-01-01

-

50,1

Svedjebacken

Gubbhult

-

1773-07-07

-

-

52

Gärdesbacken

Hallestorp

-

1823-03-04

-

-

52,1

En backstuga

Hallestorp

-

1680-01-01

-

-

52,2

Ett undantag

Hallestorp

-

1779-01-01

-

-

53

Gärdesbacken/

Hallestorp

-

1833-12-03

-

-

54

Havhults torp/Anneberg

Havhults torp, Björn Ivarsgård

57.202440N12.771611E

1725-01-01

-

-

54,1

Hyttelyckan/Skoga Hytta

Havhults torp, Björn Ivarsgård

57.198456N12.760809E

1850-01-01

-

-

54,2

Backstuga vid Havhults torp

Havhults torp, Björn Ivarsgård

1787-01-01

-

-

54,3

En stuga vid Leet

Havhults torp, Björn Ivarsgård

1840-01-01

-

-

54,4

Havhult undantagsstuga

Havhults torp, Björn Ivarsgård

-

1791-04-01

-

-

55

Svedjorna

Havhults torp, Björn Ivarsgård

-

1772-11-18

-

56

Åsalyckan/Åsen

Havhults torp, Björn Ivarsgård

-

1767-02-05

-

-

57

Hägnen

Horsared

-

1725-01-01

-

-

57,1

Backstuga på Horsared Lilla

Horsared

-

1697-01-01

-

58

Kaklösebacke /Slätten

Horsared

57.187894N12.789997E

1835-03-29

-

-

61

Hässlåsen

Hässlehult

57.246974N12.820741E

1690-01-01

-

62

Bökeslätt

Höghult, Håkan Giötarsgård

-

1764-02-05

-

-

64

Lillehagen

Höghult, Håkan Giötarsgård

57.204065N12.828437E

1761-01-12

-

-

67

Enestorpet/Björkelund 2,

Höghult, Håkan Giötarsgård

57.204674N12.830885E

1792-10-18

-

-

67,1

Skräddar-Petters Svedja

Höghult, Håkan Giötarsgård

-

1823-01-01

-

-

67,2

Backstuga

Höghult, Håkan Giötarsgård

-

1792-10-18

-

-

67,3

Bilhall

Höghult, Håkan Giötarsgård

-

-

-

-

67,4

Lunnabol

Höghult, Håkan Giötarsgård

-

1350-01-01

-

-

65

Höghults Båtsmanstorp/

Höghult nr 2, Håkan Giötarsgård

-

1775-01-01

-

-

66

Björkelund/Enestorpet

Höghult nr 2, Håkan Giötarsgård

-

1718-01-01

-

-

63

Hägnen/Hägnalyckan

Höghult, Joen Andersgård

-

1792-10-18

-

-

68

Snöråsen

Krogsered, Lars Svensgård

57.261050N12.773793E

1775-04-07

-

-

69

Snöråsen 2 /Krogsereds …

Krogsered, Lars Svensgård

-

1685-01-01

-

-

70

Björkåsen

Krogsered, Lars Svensgård

-

1778-01-28

-

-

70,1

Backstuga

Krogsered, Lars Svensgård

-

1720-01-01

-

-

71

Bockaberg / …

Kvighult, Jon Andersgård

57.215290N12.744419E

1837-01-01

-

-

71,1

Undantag under Kvighult

Kvighult, Jon Andersgård

-

1707-01-01

-

-

72

Sjöabacken

Kvighult, Jon Andersgård

-

1713-01-01

-

-

73

Slottet

Kvighult, Jon Andersgård

57.225362N12.753347E

1665-01-01

-

-

74

Öarna

Kvighult, Jon Andersgård

-

1824-01-01

-

-

74,1

Öarna 2

Kvighult, Jon Andersgård

-

02-01-01

-

-

75

Liatorp m.fl. bosättningar

Lia, Sven Börsgård

57.190733N12.801215E

1659-01-01

-

-

75,1

Sven Jöns

Lia, Sven Börsgård

-

1740-01-01

-

-

76

Skräddare-Gustavs

Lia, Sven Börsgård

-

1800-01-01

-

-

76,1

Inhyses i Lia

Lia, Sven Börsgård

-

1835-01-01

-

-

77

Sjöbo

Lia, Sven Börsgård

-

1831-03-09

-

-

78

Högåsen

Lönegärde, Hallge Andersgård

-

1819-01-23

-

-

78,1

"Eliasa"

Lönegärde, Hallge Andersgård

-

1800-01-01

-

-

78,2

Husabacken

Lönegärde, Hallge Andersgård

-

1800-01-01

-

-

79

Holmen 1

Maa, Håkan Bengtsgård

-

1850-01-20

-

-

80

Holmen 2

Maa, Håkan Bengtsgård

-

1836-01-01

-

-

81

Karlsberg / Bäckåsen

Maa, Håkan Bengtsgård

57.249007N12.793070E

1798-07-08

-

-

82

Sågbacken / Maa såg

Maa, Håkan Bengtsgård

-

1749-01-01

-

-

83

Åbacken / Mjöshults …

Mjöshult

-

1718-01-01

-

-

84

Lusses

Mjöshult

57.247349N12.813376E

...

-

-

85

Aspåsen

Mörkestugan, Lars Olsgård

-

1817-01-01

-

-

86

Kvarnåsen

Mörkestugan, Lars Olsgård

-

1808-01-01

-

-

86,1

Bosättning under Mörkestuga

Mörkestugan, Lars Olsgård

-

1799-01-01

-

-

87

Gatelyckan / skogalyckan

Mölnegärde, Per Bengtsgård

-

1842-11-30

-

-

87,1

Nordregärdet

Mölnegärde, Per Bengtsgård

-

1884-01-01

-

-

87,2

Stugan

Mölnegärde, Per Bengtsgård

-

1742-01-01

-

-

88

Björkäng

Vinterhylte, Lars Olsgård

57.263436N12.751393E

1836-01-01

-

-

89

Sjöåsen

Vinterhylte, Lars Olsgård

-

1795-10-02

-

-

90

Kriken / Krika

Åhs, Tore Götarsgård

57.242383N12.731427E

1750-01-01

-

-

91

Hagalycka /Hägnalycka

Åhs, Tore Götarsgård

-

1812-11-16

-

-

92

Undantag Under Åhs

Åhs, Tore Götarsgård

-

1791-01-01

-

-

92,1

Backstuga Under Åhs

Åhs, Tore Götarsgård

-

1789-01-01

-

-

92,2

Bosättning ej angiven

Åhs, Tore Götarsgård

-

1814-01-01

-

-

93

Ålarps Torp

Åhs, Tore Götarsgård

-

1725-01-01

-

-

93,1

Petersberg

Åhs, Tore Götarsgård

57.205126N12.799034E

1808-01-01

-

-

93,2

Ålarps Hage

Åhs, Tore Götarsgård

-

1792-01-01

-

-

97

Källebacken

Övragärde

-

1799-01-01

-

-

98

Överåsen

Övragärde

-

1834-01-01

-

-

100

Backen Västra

Fagereds Prästgård

-

1608-01-01

-

-

100,1

Backen Västra, Stuga

Fagereds Prästgård

-

1875-01-01

-

-

100,2

Backen Östra

Fagereds Prästgård

-

1673-01-01

-

-

100,3

Backen Västra,en Stuga

Fagereds Prästgård

-

1874-01-01

-

-

101

Intorp

Fagereds Prästgård

-

1675-01-01

-

-

102

Kalvhagen

Fagereds Prästgård

-

1699-01-01

-

-

103

Nyborg

Fagereds Prästgård

-

1792-10-18

-

-

103,1

Nyborg Svedja

Fagereds Prästgård

-

1848-01-01

-

-

104

Skogen

Fagereds Prästgård

-

1650-01-01

-

-

104,1

Backstuga vid Skogen

Fagereds Prästgård

-

1827-01-01

-

-

109

Sockenstugan

Fagereds Prästgård

-

1768-01-01

-

-

106

Nybygge

Hackarp

-

1801-11-08

-

-

108

Torpet

Tofta

-

1784-09-12

-

-

110

Torp under Torvhult

Torvhult

-

1801-08-29

-

-

111

Undantag vid Klitten

Klitten

-

1762-10-14

-

-

112

Stuga vid Lyssebäck

Lyssebäck

-

1778-11-10

-

-

113

Torp under Kåll

Kåll

-

1883-01-01

-

-

115

Löckera

Älmhult

-

1807-01-01

-

-

116

Böke Nybygge

Böke

-

1805-09-13

-

-

117

Böke Ängslycka

Böke

-

1829-10-20

-

-

118

Linus Lycka

Böke

-

-

-

555

Uppsamlingspost

Uppsamlingspost

-

1819-10-05

-

-

Till torpinventering

Till startsidan