Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Älvsered

 

Socknen hette 1417 Eleffzredh,
vilket innehåller genitivet av det gamla mansnamnet Elef, (biform till Elof) och –red, -ryd = röjning.
Alltså skulle sockennamnet betyda Eloffs röjning.

Till startsidan