, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Gröna soa


Gröna soa i prästgårdens skog.

Den gröna soa. Till de naturens hemlighetsfulla väsen, som jag här söker framställa,
så som de ännu leva i folktron här i Fagered, hör väl sannolikt även den egendomliga varelsen,
vilken understundom uppenbarar sig å några få ställen inom socknen.

Där den gamla nu övergivna vägen mellan Fagereds prästgård och Kvighult
går fram genom prästgårdens skogsmark, har det under mörka kvällar hänt,
att någon försenad vandrare i det intensiva mörkret under de skyhöga granarna mött en jättestor,
grön sugga. Hur det varit möjligt att i den djupa skymningen bestämt iakttaga,
att svinet ifråga just varit en sugga, och att denna till på köpet haft den för ett dylikt djur mindre vanliga gröna färgen,
är ju lite svårt att förstå. Men så uppgives det. De, som haft det tvivelaktiga nöjet att i nattdunklet
skåda den egenartade upplevelsen, påstå samstämmande att åsynen av viddundret varit skräckinjagande.
Det har dock inte sports, att suggan tagit sig något ont före eller på något sätt ofredat dem hon mött.

Berättat av Johan Aron Nilsson, Bösteshult 2, född 1852.
Upptecknat av Johan Kalén, 1920.

Tillbaka till Gröna soa

Till startsidan