, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Gröna soa

Gröna soa i Elmhult.

På hemmanet Elmhult i Fagered blev en gumma mördad av sin man, som sedan gömde liket,
detta blev dock till sist funnet och blev övertäckt med granris forslat till Fagereds kyrka för att ”skäras upp”.
Sedan är det många som på vägen Elmhult – Fagered mött en grön sugga.
Upptecknat av August Svensson, 1939.


Det finns en grön so på vägen mellan Fagered och Elmhult, det har min morfar berättat för mig.
Berättat av Rosita Bengtsson Fagered, ca 40 år, 2001.

Tillbaka till Gröna soa

Till startsidan