Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Styrelsen

ordförande: Inger Johansson
v.ordförande: Owe Caspersson
sekreterare: Solveig Carlsson
kassör: Per-Olof Erlandsson
Karl-Axel Larsson
sup. Vanja Johansson, Torgny Karlsson

Till startsidan