Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Torp och backstugor i Ullared


Källa: Ullared folk och bebyggelse. Halmstad: Bulls Graphics, 2017.

-

Torpets namn

Fastighet

Länk till karta

Beskrivning

-

-

1

Höjden

Alasjö

57.19175N12.70760E

Troligen samma plats som kallats Björkkullen. Finns grundrester efter bostadshus ladugård och smedja.

-

-

2

Hålet

Alasjö

57.19175N12.70695E

Finns inga rester. Flyttades tll Höjden mitten på 1800-talet.

-

-

3

Källåsen

Alasjö

-

Torp från 1860-talet. Används idag som fritidshus

-

-

4

Ledet

Ammås Lilla

57.15111N12.73008E

Båtsmantorp från mitten på 1700-talet. Kallades även Ammås led, Skogsledet och Smeatorpet.

-

-

5

Skogen

Hjärtared Yttre

-

Fastigheten bildades 1883 i samband med Laga Skifte. På platsen låg sedan tidigare torpet Skogen, som tillhörde Amås. 1978 såldes fastigheten och kom åter att tillhöra Amås.

-

-

6

Kvigebacken

Ammås Stora

57.17068N12.73651E

Backstuga och torp. Omnämns i Halland landsbeskrivning 1729.

-

-

7

Tronnaboens

Ammås Stora

57.17157N12.71821E

Kommunen lät bygga denna stug till fattighjon 1885. Kallades även Tranaboens.

-

-

8

Snärsåsen (gamla)

Dughult

57.17003N12.71437E

Kallades även Slätterna eller Sjöalyckan, från 1847 kallades torpet Snärsåsen. Byggnaderna brann ner i början av 1890-talet. Familjen byggde upp nytt 100 m från det gamla fick namnet Hjätedal.

-

-

9

Snärsåsen (nya)

Dughult

-

Torp upptaget 1870. Använs idag som fritidshus.

-

-

10

Alehagen

Dughult

57.18166N12.70177E

-

-

-

11

Klippe lycka

Dughult

57.17320N12.69640E

1871 bodde två kvinnor här, de försörjde sig på att knyppla spetsar.

-

-

12

Gammal bosättning

Dughult

-

-

-

13

Skolehus

Flähult

57.15789N12.66828E

Ryttartorp från 1680-talet. 1795 flyttade den sista som bodde i torpet efter det ödelades torpet.

-

-

14

Kullalycka

Flähult

57.16054N12.65723E

Båtsmanstorp från 1760-talet. Bebott tll 1846. Rester av husgrund och jordkällare finns kvar.

-

-

15

Stenåsen

Flähult

57.16125N12.66218E

Bebott 1862 till 1874. Det finns rester av husgrunden kvar.

-

-

16

Kristinas stuga

Flähult

57.15411N12.67362E

Stugan byggdes på 1920-talet, brann ner 1947 efetr ett åsknedslag. Grunden finns kvar.

-

-

17

Gatustugan

Flähult

57.15359N12.67327E

Låg utmed fägatan i Fähult. Början på 1800-talet.

-

-

18

Tassalyckan

Flähult

57.15492N12.67351E

1935- 1947 såldes och flyttades huset. På grunden uppfördes senare ett hönshus.

-

-

19

Hagen

Gläsbacka

57.13916N12.76002E

Bebott 1772-1913

-

-

20

Kalvhagen

Gläsbacka

57.13950N12.76168E

Bebott 1819-1892

-

-

21

Pölsevik

Grishult

57.17083N12.66853E

Bebott 1809- 1863. Kallades även Pölsetorpet.

-

-

22

Västeråsen

Grishult

57.15768N12.64093E

1874-1890

-

-

23

Lumpens

Grishult

57.15779N12.64033E

Backstuga, lämningar efter hus och rökgångar finns kvar.

-

-

24

Flygbacken

Grönlid

57.18567N12.69237E

1738-1879 Kallades även Flybacken

-

-

25

Björnåsen

Grönlid

57.19297N12.69539E

1860- omkr 1900 Kallades även Gonne Poss.

-

-

26

Hjärtedal

Hjärtared Övre

-

Byggdes början av 1890-talet. Se Särsåsen gamla (nr 8)

-

-

27

Lönåsen (gamla)

Hjärtared Övre

57.16225N12.70738E

Det bodde två familjer troligen i var sitt hus, bebott 1710- 1870-talet

-

-

28

Klippan

Hjärtared Övre

57.16150N12.71757E

1809-1899

-

-

29

Lönåsen (nya)

Hjärtared Övre

-

Byggdes slutet av 1870-talet, används som fritidsbostad.

-

-

30

Kinnasjöled

Hjärtared Yttre

-

Byggdes 1886, båtsmanstorp. Huset används som fritidsbostad.

-

-

31

Broslätt

Hjärtared Yttre

57.14190N12.68792E

Det finns inag rester kvar, idag är det åkermark. Ingen bosättning efter 1855.

-

-

32

Lottes källare

Hjärtared Yttre

57.14693N12.71456E

Bebos troligen under andra halvan av 1800-talet.Husgrund och jordkällare finns kvar.

Bilder

-

33

Råmärket

Hjärtared Yttre

57.15802N12.71225E

eller Getakullen, stugan uppfördes 1824

-

-

34

Lammalycka

Hjärtared Yttre

57.14475N12.68872E

1846-början av 1910-talet

-

-

35

Krokberg

Horsared

57.18837N12.79499E

Fråns slutet av 1790-talet -1915. Kallades även Jonastorpet, Heden o Slätten.

-

-

36

Stackenäs

Horsared

57.17900N12.80654E

1855- slutet på 1900-talet fritidsbostad. Igår i stamfastigheten Horsared 1:3 från 1994.

-

-

37

Åsarne

Horsared

57.18415N12.79267E

1883-1918

-

-

38

Ön

Horsared

57.17224N12.76691E

1884-1902

-

-

39

Kratten

Hägared

57.17844N12.66945E

1734-1747--1844

-

-

40

Rudbäckslyckan

Lyngstek

57.18585N12.66444E

1837-1879 Kallades omväxlande för Ryberga lyckan, Lyngslätt o Ljungslätt.

-

-

41

Backalyckan

Mellangärde

57.14444N12.78092E

1805-1842 kallades även Bäckalyckan.

-

-

42

Stämmesbacken

Sjö

57.17830N12.69000E

Båtsmanstorp 1827 - 1865. Kallades Bäckboms, senare Ullmansstugan, sedan Stämmesbacken. Finns två hängnadssystem i skogen för den odlade marken, och en grund från ett mindre fähus.

-

-

43

Trollkärrsås

Sjö

-

Från början av 1800-talet. Först torp under Dughult senare under Sjö. Kallades Trollkärrsås, Trollhättan eller Sjöboarna. Väster om torpet finns röjnungsrösen och en hålväg. Fritidshus.

-

-

44

Kvarnhagen

Sjö

57.17509N12.68762E

Byggdes omkr 1865. Kallades äver Annikas lycka, senare Träsko-Pers lycka. Finns husgrund med spisröse, jordkällare och flera aplar, stengärdsgårdar. Skvaltkvarn.

-

-

45

Bengts stuga

Sjö

57.18368N12.68563E

Början av 1800-talet brann ner 1840, Ny stuga uppfördes med hjälp av socknen.

-

-

46

Lilla Thildas

Skärshult

-

Fyttades hit från Kärnebygd 1881. Nu är det fritidsbostad.

-

-

47

Klimmert

Skärshult

57.17008N12.78221E

Kallas även Hannedal. 1881- återköptes 2001 till stamhemmanet Skärshult 2:3

-

-

48

Malmgrens

Skärshult

-

Fritidshus byggt 1935

-

-

49

Österbacken

Suttarebo

Torp från 1857.

-

-

50

Bökenäs

Suttarebo

-

1834 Används som fritidsbostad.

-

-

51

Torps Hed no 1

Torp

57.124013N12.708966E

1769-1827

-

-

52

Torps Hed no 2

Torp

57.123191N12.710702E

1822- 1876. Kallades även Ahlqvists lycka.

-

-

53

Åkroken

Torp

57.123232N12.709891E

Kallades Nybygget 1835, gården Torp 1:4 Åkroken bildades 1854 i samband med Laga skifte.

-

-

54

Lien

Torp

57.11988N12.70810E

Backstuga 1834, stugan revs 1939 vid ombyggnad av väg 154.

-

-

55

Inger Brittas

Torp

57.11693N12.70598E

Backstuga 1860 omkr 1900.

-

-

56

Björkåsen

Tranabro

57.14310N12.75624E

Båtsmanstorp mitten av 1700-talet - början av 1900-talet.

-

-

57

Ängalyckan

Ullared Skattagården

57.13877N12.73497E

1837 kallades då Nybygget 1908 delades Ullared 1:6Skattagård, den del som Ängalyckan låg på fick beteckningen Ullared 1:13 Ängaberg.

-

-

58

Bredehölj

Ullared Skattagård

57.12939N12.75088E

1810-1932

-

-

59

Kavlabrotorpet

Ullared Skattagården

57.14511N12.74568E

1854 Kallades först Bäckelund -1899. Husgrunder finns kvar.

-

-

60

Fällesåsen

Ullared Skattagården

57.14622N12.74620E

1825 kallades först Nybygget -1896. Husgrunder finns kvar.

-

-

61

Holkens

Ullared Skattagården

57.12905N12.73579E

1888- 1940-talet. Knappt synliga husgrunder finns kvar. Läs mer i "Könika fr Fagereds Pastorat" 1990

Bilder

-

62

Lövåsen

Ullared Skattagården

57.12905N12.73579E

1835-1938

-

-

63

Pyttens

Ullared Skattagården

57.13128N12.75670E

Backstuga från början på 1800-talet--omkr 1880. Kallades även Lövåsen

-

-

64

Skogen

Ullared Skattagården

57.14325N12.74821E

Kallades även Skogstorpet o Lyckorna. 1680-talet-1916

-

-

65

Stenäng

Ullared Skattagården

-

1839 Används som fritidshus.

-

-

66

Söderäng

Ullared Skattagården

57.12912N12.73073E

Från 1835 inget kvar av gården Gekås lager.

-

-

67

Ullmanstorpet

Ullared Landbogården

57.13555N12.69292E

Byggdes 1845 som ett båtsmanstorp, torpet tog ner omkr 1935. Nytt hus byggdes på 1970-talet benämt Ullared 7:5 7:6 Kvarngården.

-

-

68

Lövgrens

Ullared Landbogården

1844 - Falkenbergsvägen 23.

-

-

69

Bäckaslatt

Ullared Landbogården

1870 är nu åretruntboende.

-

-

70

Kvarnåsen

Ullared Landbogården

1860- 1905 överfördes till Ullared No 1 Skattagård.

-

-

71

Ullareds Hed

Ullared Landbogården

57.12824N12.71421E

Mitten av 1700-talet 1860 kallades även Heatorpet.

-

-

72

Rabbelycka

Ullared Landbogården

57.12241N12.72212E

Torpet finns inte med vid Laga skifte 1859, och måste ha upptagits därefter. Enligt kyrkböckerna har ingen bott här efter 1883? Finns rester efter husgrund.

Bilder

-

73

Åbacken

Ullared Stommen

-

1951

-

-

74

Nyslätt

Ullared Stommen

-

1861

-

-

75

Havsbacken

Ullared Stommen

57.14340N12.72569E

Från början av 1800-talet. Köptes av kommunen omkr 2000, byggnaderna revs och lägenhetshus bygdes.

-

76

Högåsen

Ullared Stommen

-

Från 1828 är nu fritidhus

-

-

77

Råmärket

Ullared Stommen

57.12341N12.74664E

Från 1818 ingen har bott här efter 1925. Husgrunder återstår.

Bilder

-

78

Apelsberg

Ullared Stommen

-

Backstuga från 1850-talet et nytt hus byggdes senare delen av 1800-talet, nu är det Skolvägen 14

-

-

79

Espehagen

Vräk

-

Udantagstorp från 1830-talet. Läs mer i "Krönika fr Fagereds Pastorat" 1975.

-

-

80

Björkelund

Vräk

-

Torp från slutet av 1800-talet

-

-

81

Kvarnhagen

Vräk

-

Torp från 1880-talet

-

-

82

Mellanhagen

Vräk

-

Backstuga från 1880-talet. Ny ladugård byggdes 1925 och 1932 byggdes nytt bostadshus. Numera Fridhemsvägen 2

-

-

83

Skräddarns

Vräk

-

Från 1880-talet numera Grönåsvägen 1

-

-

84

Örnatorpet

Århult

-

Från 1760-talet

-

-

85

Skräddaretorpet

Århult

57.13806N12.75659E

1884-1935

-

-

86

Ådalen

Århult

-

Torp från 1890-talet är idag åretruntboende

-

-

87

Fällesåsen

Århult

-

Torp från 1820-talet använd nu som fritidshus

-

-

Till torpinventering

Till startsidan