, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


I Fagereds pastorats hembygdsförening ingår socknarna
Fagered, Källsjö, Ullared och Älvsered.
Det ligger i Falkenbergs kommun, Hallands län.
Fagered och Källsjö gränsar till Västergötland. Älvsered ligger i Västergötland men,
hör sedan kommunsammanslagningen 1971 till Falkenbergs kommun.

Socknarna i området har legat på gränsen mellan Sverige och Danmark.
Älvsered har alltid varit svenskt, de övriga blev svenska när Danmark förlorade Halland 1645.
Medlemsinformation vår och sommar 2022

Under våren drar vi igång med torpinventeringen i tre av våra fyra socknar.
Källsjö och Älvsered är uppstartade och snart är det dags för Fagered.
Håll utkik på vår hemsida och Facebook-grupperna för mer information.
Alla är hjärtligt välkomna att delta.

Lördagen den 23 juli kl 14.00 är det slåtter vid torpet Skatteböke i Fagered.
Det bjuds på förtäring, musikquiz och musik under arbetet.
Välkomna med, eller utan, lie och räfsa!

Torsdagen den 4 augusti kl 18.30 får vi besök av Sibbarps hembygdsförening.
Vi ska visa runt dem i våra bygder och vi är tacksamma
för alla förslag på besöksmål och hjälp med guidning.

Söndagen den 7 augusti kl 14.00 ordnar vi friluftsgudstjänst vid Funtaliden i Fagered.
Egen stol och kaffekorg medtages.

VÄLKOMNA!Titta gärna på en film om kyrkans historia och inventarier,
sammanställd 2020 av Smedberg Produktion AB
på uppdrag av Falkenbergs pastorat.

Fagereds kyrka

Källsjö kyrka

Ullareds kyrka

Älvsereds kyrka

Kulturgravar Fagereds kyrkogård

Kulturgravar Källsjö kyrkogård

Kulturgravar Ullareds kyrkogård

Kulturgravar Älvsereds kyrkogård


-

Till startsidan