, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


I Fagereds pastorats hembygdsförening ingår socknarna
Fagered, Källsjö, Ullared och Älvsered.
Det ligger i Falkenbergs kommun, Hallands län.
Fagered och Källsjö gränsar till Västergötland. Älvsered ligger i Västergötland men,
hör sedan kommunsammanslagningen 1971 till Falkenbergs kommun.

Socknarna i området har legat på gränsen mellan Sverige och Danmark.
Älvsered har alltid varit svenskt, de övriga blev svenska när Danmark förlorade Halland 1645.Bygden berättar.
Digitala hembygdvandringar i Halland.

Titta gärna på en film om Funtaliden i Fagered.

Funtaliden


Höst- och vinterprogram 2023

....

Söndag 24 sept kl 14.00 Utflykt till Naturum på Getterön

....

Söndag 22 okt kl 14.00 Ullareds bygdegård

Frågesport.
....

Söndag 29/10 kl 13.00 -18.00 Adas Hus Källsjö

Föreningens 60-årsjubileum firar vi med öppet hus i vår gamla skola.

....

Onsdagen 8 nov kl 18.30 Adas Hus Källsjö

Uppföljning av torpinventeringen i Källsjö.

....

Tisdagen 5 dec kl 18.30 Vänhem i Älvsered

Uppföljning av torpinventeringen i Älvsered.
Charlotta Andersson Sandberg
kommer att visa lite av vad vi kommit fram till
och hur det kommer att redovisas på hemsidan.
Vi efterlyser berättelser och historier om torpen och de som bott där.
Allt är av intresse.
Sprid detta till de ni tror kan veta något och bjud med dem
till en trevlig kväll med mycket prat och kaffe.

....

Lördag 9/12 kl 14.00 Mariagården Ullared

Gerth visar sina bilder
Kaffe med dopp
Lotteri med fina vinster

....Titta gärna på en film om kyrkans historia och inventarier,
sammanställd 2020 av Smedberg Produktion AB
på uppdrag av Falkenbergs pastorat.

Fagereds kyrka

Källsjö kyrka

Ullareds kyrka

Älvsereds kyrka

Kulturgravar Fagereds kyrkogård

Kulturgravar Källsjö kyrkogård

Kulturgravar Ullareds kyrkogård

Kulturgravar Älvsereds kyrkogård


-

Till startsidan