, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


I Fagereds pastorats hembygdsförening ingår socknarna
Fagered, Källsjö, Ullared och Älvsered.
Det ligger i Falkenbergs kommun, Hallands län.
Fagered och Källsjö gränsar till Västergötland. Älvsered ligger i Västergötland men,
hör sedan kommunsammanslagningen 1971 till Falkenbergs kommun.

Socknarna i området har legat på gränsen mellan Sverige och Danmark.
Älvsered har alltid varit svenskt, de övriga blev svenska när Danmark förlorade Halland 1645.
Onsdagen den 15 sep kl. 19.00 i Bygdegården i Källsjö
berättar Gunnar Carlstedt om hur bygden blev till.

Ta med kaffekorgLördagen den 2 okt kl. 14.00

Tillsammans med Gunnar Carlstedt besöker vi några platser i Källsjö med omnejd
för att titta på fornlämningar, relaterade till hans forskning.
Samling på parkeringen vid återvinningen. Kläder efter väder och kaffe medtages.Titta gärna på en film om kyrkans historia och inventarier,
sammanställd 2020 av Smedberg Produktion AB
på uppdrag av Falkenbergs pastorat.

Källsjö kyrka

Älvsereds kyrka

Kulturgravar Källsjö kyrkogård

Kulturgravar Älvsered kyrkogård


-

Till startsidan