, Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered, hembygdsförening

Fagereds Pastorats Hembygdsförening


Gröna soa

Uppteckningarna är gjorda i Fagered och Källsjö i början av 1900-talet.


Den gröna soa. Till de naturens hemlighetsfulla väsen, som jag här söker framställa,
så som de ännu leva i folktron här i Fagered, hör väl sannolikt även den egendomliga varelsen,
vilken understundom uppenbarar sig å några få ställen inom socknen.
Johan Kalén, 1920.

Gröna soa i prästgårdens skog.

Gröna soa i Mörkaberg.

Gröna soa i Bösteshults hage.

Gröna soa i Elmhult.

Gröna soa vid Myrekullabro.

Gröna soa vid Trinna mosse.

Suggan på vägen mot Höghult.

Spöksuggan i Steks hage.

Hallabroso.

Skogasjö.

Till startsidan